Bilimsel Program


12.12.2020
12.12.2020
09:45 - 10:00
Salon 1

AÇILIŞ

*Oturum Başkanları : Erdem Göker , Meral Gülhan
12.12.2020
10:00 - 12:30
Salon 1

1. OTURUM - TANI İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

*Oturum Başkanları : Nil Molinas Mandel , Osman Gökhan Demir , Deniz Yalman , Ülkü Yılmaz , Kutsal Turhan , Ayşegül Akgün
Radyolojide Gelişmeler: Non-invasiv/İnvasiv/Biyoinformatics&Radyogenomik Selen Bayraktaroğlu (10:00 - 10:30)
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Tanı için Ne Yapar? Girişimsel Yöntemlerde Yenilikler Benan Çağlayan (10:30 - 11:00)
Tanısal Cerrahi – Evreleme Cerrahisi Endikasyonu Kim Koyar? Berker Özkan (11:00 - 11:30)
Patolojik Tanının Sınırı Var mı? İHK-Moleküler Testler ve NGS Nalan Akyürek (11:30 - 12:00)
Oturum Başkanları Tartışıyor / Nil Molinas Mandel, Osman Gökhan Demir, Deniz Yalman , Ülkü Yılmaz , Kutsal Turhan , Ayşegül Akman ( - )
12.12.2020
12:30 - 13:00
Salon 1

UYDU SEMPOZYUMU / The Value of Genomic Profiling in Precision Oncology : Sample in & Result out

*Moderatör : Erdem Göker
Carlo Messina (12:30 - 13:00)
12.12.2020
13:00 - 13:30
Salon 1

KAHVE MOLASI

12.12.2020
13:30 - 17:30
Salon 1

2.OTURUM - TEDAVİ İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM/ Hedefleyici Tedavilerin Getirdikleri: Yepyeni Kavramlar

*Oturum Başkanları : Hakan Kutlay , Mehmet Ufuk Yılmaz , Perran Fulden Yumuk , Muhammed Ali Kaplan , Serap Akyürek , Deniz Nart
Minimal Cerrahi&VATS Muhammet Reha Çelik (13:30 - 14:00)
SBRT: Minimal Radyasyon Uğur Selek (14:00 - 14:30)
Hedefleyici Tedaviler 1: Anti EGFR TKI Fatih Selçukbiricik (14:30 - 15:00)
Hedefleyici Tedaviler 2: Anti ALK/ROS1 Murat Akyol (15:00 - 15:30)
Hedefleyici Tedaviler 3: Nadir Mutasyonlar İçin Nuri Karadurmuş (15:30 - 16:00)
İmmunoterapiler 1: Kombinasyonlar Yeşim Eralp (16:00 - 16:30)
İmmunoterapiler 2: Tek Başlarına Mehmet Ali Şendur (16:30 - 17:00)
12.12.2020
17:30 - 17:45
Salon 1

KAHVE MOLASI

12.12.2020
17:45 - 18:30
Salon 1

UYDU SEMPOZYUMU / Nivolumab ile mKHDAK’ın 2. Basamak Tedavisinde İmmünoterapi Pratiği

*Moderatör : Özgür Özyılkan
Ali Murat Tatlı (17:45 - 18:30)
12.12.2020
18:30 - 18:45
Salon 1

KAHVE MOLASI

12.12.2020
18:45 - 19:30
Salon 1

UYDU SEMPOZYUMU / ALK+ mKHDAK Hastalarında Lorlatinib ile Geleceğe Net bir Adım

Umut Demirci (18:45 - 19:30)
12.12.2020
19:30 - 19:45
Salon 1

KAHVE MOLASI

12.12.2020
19:45 - 20:45
Salon 1

SÖZEL BİLDİRİLER

*Oturum Başkanları : Erdem Göker , Meral Gülhan
SB-01 Temadozol Kullanımına Bağlı Gelişen Yaygın Pnömoni Olgu Serisi Nuran Katgı (19:45 - 19:57)
SB-02 Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Nivolumab Ve Pembrolizumab: Gerçek Yaşam Deneyimi Ömer Diker (19:57 - 20:09)
SB-03 Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Sarkopeni Prognostik Mi, Prediktif Mi? İmmünoterapi Çağında Psoas Kas Hacmi Ölçümü Ömer Diker (20:09 - 20:21)
SB-04 İki Olgu Eşliğinde Metakron Akciğer Kanseri Nazan Erbaş Kanat (20:21 - 20:33)
SB-05 Tirozin Kinaz İnhibitörleri İle Tedavi Edilen Khdak Hastalarında Tedaviye Bağlı Mikroalbuminürinin Değerlendirilmesi Şebnem Yücel (20:33 - 20:45)
***Bildiriler 7 dakika sunum, 5 dakika tartışma şeklinde sunulacaktır. ( - )