Konuşmacılar


Ayşegül Akgün
1. OTURUM - TANI İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
12:30
Murat Akyol
2.OTURUM - TEDAVİ İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM/ Hedefleyici Tedavilerin Getirdikleri: Yepyeni Kavramlar
OTURUM
*Hedefleyici Tedaviler 2: Anti ALK/ROS1
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:30
Serap Akyürek
2.OTURUM - TEDAVİ İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM/ Hedefleyici Tedavilerin Getirdikleri: Yepyeni Kavramlar
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
17:30
Nalan Akyürek
1. OTURUM - TANI İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
OTURUM
*Patolojik Tanının Sınırı Var mı? İHK-Moleküler Testler ve NGS
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:00
Selen Bayraktaroğlu
1. OTURUM - TANI İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
OTURUM
*Radyolojide Gelişmeler: Non-invasiv/İnvasiv/Biyoinformatics&Radyogenomik
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:30
Benan Çağlayan
1. OTURUM - TANI İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
OTURUM
*Göğüs Hastalıkları Uzmanı Tanı için Ne Yapar? Girişimsel Yöntemlerde Yenilikler
Başlangıç Saati
10:30
Bitiş Saati
11:00
Muhammet Reha Çelik
2.OTURUM - TEDAVİ İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM/ Hedefleyici Tedavilerin Getirdikleri: Yepyeni Kavramlar
OTURUM
*Minimal Cerrahi&VATS
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:00
Osman Gökhan Demir
1. OTURUM - TANI İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
12:30
Umut Demirci
UYDU SEMPOZYUMU / ALK+ mKHDAK Hastalarında Lorlatinib ile Geleceğe Net bir Adım
OTURUM
*
Başlangıç Saati
18:45
Bitiş Saati
19:30
Ömer Diker
SÖZEL BİLDİRİLER
OTURUM
*SB-02 Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Nivolumab Ve Pembrolizumab: Gerçek Yaşam Deneyimi
Başlangıç Saati
19:57
Bitiş Saati
20:09
SÖZEL BİLDİRİLER
OTURUM
*SB-03 Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Sarkopeni Prognostik Mi, Prediktif Mi? İmmünoterapi Çağında Psoas Kas Hacmi Ölçümü
Başlangıç Saati
20:09
Bitiş Saati
20:21
Yeşim Eralp
2.OTURUM - TEDAVİ İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM/ Hedefleyici Tedavilerin Getirdikleri: Yepyeni Kavramlar
OTURUM
*İmmunoterapiler 1: Kombinasyonlar
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
16:30
Nazan Erbaş Kanat
SÖZEL BİLDİRİLER
OTURUM
*SB-04 İki Olgu Eşliğinde Metakron Akciğer Kanseri
Başlangıç Saati
20:21
Bitiş Saati
20:33
Erdem Göker
AÇILIŞ
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
10:00
UYDU SEMPOZYUMU / The Value of Genomic Profiling in Precision Oncology : Sample in & Result out
*Moderatör
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
13:00
SÖZEL BİLDİRİLER
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
20:45
Meral Gülhan
AÇILIŞ
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
10:00
SÖZEL BİLDİRİLER
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
20:45
Muhammed Ali Kaplan
2.OTURUM - TEDAVİ İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM/ Hedefleyici Tedavilerin Getirdikleri: Yepyeni Kavramlar
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
17:30
Nuri Karadurmuş
2.OTURUM - TEDAVİ İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM/ Hedefleyici Tedavilerin Getirdikleri: Yepyeni Kavramlar
OTURUM
*Hedefleyici Tedaviler 3: Nadir Mutasyonlar İçin
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
16:00
Nuran Katgı
SÖZEL BİLDİRİLER
OTURUM
*SB-01 Temadozol Kullanımına Bağlı Gelişen Yaygın Pnömoni Olgu Serisi
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
19:57
Hakan Kutlay
2.OTURUM - TEDAVİ İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM/ Hedefleyici Tedavilerin Getirdikleri: Yepyeni Kavramlar
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
17:30
Carlo Messina
UYDU SEMPOZYUMU / The Value of Genomic Profiling in Precision Oncology : Sample in & Result out
OTURUM
*
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
13:00
Nil Molinas Mandel
1. OTURUM - TANI İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
12:30
Deniz Nart
2.OTURUM - TEDAVİ İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM/ Hedefleyici Tedavilerin Getirdikleri: Yepyeni Kavramlar
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
17:30
Berker Özkan
1. OTURUM - TANI İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
OTURUM
*Tanısal Cerrahi – Evreleme Cerrahisi Endikasyonu Kim Koyar?
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
11:30
Özgür Özyılkan
UYDU SEMPOZYUMU / Nivolumab ile mKHDAK’ın 2. Basamak Tedavisinde İmmünoterapi Pratiği
*Moderatör
Başlangıç Saati
17:45
Bitiş Saati
18:30
Fatih Selçukbiricik
2.OTURUM - TEDAVİ İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM/ Hedefleyici Tedavilerin Getirdikleri: Yepyeni Kavramlar
OTURUM
*Hedefleyici Tedaviler 1: Anti EGFR TKI
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
15:00
Uğur Selek
2.OTURUM - TEDAVİ İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM/ Hedefleyici Tedavilerin Getirdikleri: Yepyeni Kavramlar
OTURUM
*SBRT: Minimal Radyasyon
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:30
Mehmet Ali Şendur
2.OTURUM - TEDAVİ İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM/ Hedefleyici Tedavilerin Getirdikleri: Yepyeni Kavramlar
OTURUM
*İmmunoterapiler 2: Tek Başlarına
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
17:00
Ali Murat Tatlı
UYDU SEMPOZYUMU / Nivolumab ile mKHDAK’ın 2. Basamak Tedavisinde İmmünoterapi Pratiği
OTURUM
*
Başlangıç Saati
17:45
Bitiş Saati
18:30
Kutsal Turhan
1. OTURUM - TANI İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
12:30
Deniz Yalman
1. OTURUM - TANI İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
12:30
Mehmet Ufuk Yılmaz
2.OTURUM - TEDAVİ İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM/ Hedefleyici Tedavilerin Getirdikleri: Yepyeni Kavramlar
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
17:30
Ülkü Yılmaz
1. OTURUM - TANI İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
12:30
Perran Fulden Yumuk
2.OTURUM - TEDAVİ İÇİN MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM/ Hedefleyici Tedavilerin Getirdikleri: Yepyeni Kavramlar
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
17:30
Şebnem Yücel
SÖZEL BİLDİRİLER
OTURUM
*SB-05 Tirozin Kinaz İnhibitörleri İle Tedavi Edilen Khdak Hastalarında Tedaviye Bağlı Mikroalbuminürinin Değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
20:33
Bitiş Saati
20:45